Vilde planter der passer lige til din jord

 

Vilde planter, der passer lige til din jord.

Rigtig mange spørger om man skal grave hele haven op og udskifte jorden for at få de vilde planter til at gro. Den gode nyhed er, at det skal man ikke – nødvendigvis.

Grunden til at ændre radikalt på jordbundsforholdene, er primært at vi meget længe har haft en praksis med at lægge 20 cm harpet muld på haven, når der bygges nye huse og at vi meget længe har gødet alt fra græsplæner og op, for at få et friskgrønt udseende i hele vækstsæsonen. Samtidig er nedfald af luftbåret kvælstof, primært i form af ammoniak steget markant de sidste mange år.
Vi har altså en næringsstofforurening og en ensidig anlægspraksis.

Hvis du bor i et område med naturligt næringsfattig jord, så giver det rigtig meget mening at skrælle muldlaget af og så de nøjsomme pionerplanter. Dels kan det medføre en frøspredning så planterne genforvilder og dels kan det give plads til de insekter der er trængte, men som findes i området.

Det der mangler mest, er insekternes værtsplanter. Det er der hvor de lægger deres æg og hvor den næste generation vokser op.  Her er insekterne afhængige af naturligt hjemmehørende arter af planter. Den enkelte insektart bruger en enkelt eller nogle få arter som værtsplanter. Findes værtsplanten ikke i et område, kan insektet ikke yngle. Og der findes ingen kompromisser.

Bor man på fed lerjord i det østlige Danmark, er det ikke nødvendigvis en god praksis at udskifte jorden til sand og især ikke at så planter der kun trives på magert sand. Som værtsplanter kommer de ikke til at gøre meget gavn, idet de insekter der er afhængige af netop disse planter typisk findes i Vestjylland og i kystnære egne. Eller det omvendte for den sags skyld, her er det bare ikke så nemt at skyde helt ved siden af.

Jeg vil her forsøge med en liste over værtsplanter til en række typiske jordtyper. Listen er slet ikke komplet, men giver noget at komme i gang med.

Bemærk at der for hver liste, stadig er individuelle hensyn. Som eksempel, kan tørt sandet og stenet være både næringsrig og næringsfattig, kalkrig og kalkfattig. Skal man være helt sikker, skal den enkelte arts krav til levested undersøges for sig.

På mager sandet og måske stenet jord kan du så:

·       Almindelig Gyldenris

·       Almindelig Knopurt

·       Almindelig Kongepen

·       Almindelig Kællingetand

·       Almindelig Pimpinelle

·       Almindelig Torskemund

·       Almindelig Agermåne

·       Bakke Nellike

·       Blåhat

·       Engelskgræs

·       Gul snerre

·       Hare Kløver

·       Hejrenæb

·       Hvid okseøje

·       Håret Høgeurt

·       Lancet vejbred

·       Liden Klokke

·       Prikbladet Perikon

·       Slangehoved

Vild gulerod


På leret jord kan du så.

·       Almindelig Katost

·       Lancet Vejbred

·       Vild merian

·       Muse vikke

·       Mørk kongelys

·       Slangehoved

·       Smalbladet klokke

·       Almindelig brunelle

·       Almindelig Kongepen

·       Almindelig Kællingetand

·       Almindelig røllike

·       Almindelig Agermåne

·       Blæresmælde

·       Dagpragtstjerne

·       Hulkravet kodriver

·       Løgkarse

·       Sæbeurt

·       Rejnfan

·       Vild Gulerod

·       Vild Rødkløver

Hvis jorden er humusrig og let skygget og minder om skovbund kan du så.

·       Almindelig Akeleje

·       Angelik

·       Hjortetrøst

·       Hulkravet Kodriver

·       Hvid og blå Annemone

·       Krybende læbeløs

·       Løgkarse

·       Nælde klokke

·       Ramsløg

·       Ramsløg

·       Ramsløg

·       Skov Forglemmigej

·       Skovmærke

·       Skovjordbær

·       Tveskægget Ærenpris

På kanten af vandhullet, åen, eller i det sumpede område kan du så.

·       Trævlekrone

·       Hjortetrøst

·       Mjødurt

·       Engblomme

·       Angelik

·       Bidende Ranunkel

·       Gul Iris

 

På den fugtige eng kan du så.

·       Almindelig Akkeleje

·       Almindelig Kællingetand

·       Mjødurt

·       Almindelig Pimpinelle

·       Bidende Ranunkel

·       Dagpragtstjerne

·       Djævelsbid

·       Hulkravet Kodriver

·       Kattehale

·       Smalbladet klokke

På den tørre sydvendte skråning kan du så.

·       Almindelig Gyldenris

·       Almindelig Katost

·       Almindelig Knopurt

·       Almindelig Kongepen

·       Almindelig Pimpinelle

·       Almindelig Torskemund

·       Almindelig Agermåne

·       Bakke Nellike

·       Blåhat

·       Blæresmælde

·       Bredbladet Timian

·       Engelskgræs

·       Filtbladet Kongelys

·       Gul Okseøje

·       Gul snerre

·       Hare Kløver

·       Hejrenæb

·       Hvid Okseøje

·       Håret Høgeurt

·       Lancet Vejbred

·       Liden Klokke

·       Mark Forglemmigej

·       Merian

·       Muse Vikke

·       Mørk kongelys

·       Rejnfan

·       Skovjordbær

·       Tjærenellike

·       Tveskægget Ærenpris

·       Vild rødkløver

Vælg skyggeforhold og mikrolokal placering efter art. Så gerne arterne i små grupper og undlad at så græs, sammen med urterne, så er der en god chance for succes.