Værtsplanter

Alle frø i denne kategori er frø af hjemmehørende Danske arter. Frøene kan være dyrket andre steder i Europa, men de tilhører den nøjagtige samme art, som de hjemlige vilde planter.

Arterne er bl.a. valgt efter at de skal være værtsfamilie for mindst en insektart i danmark. 

preload spinner

Værtsplanter, er hjemmehørende Danske/ Nordeuropæiske arter, tilknyttet mindst et insekt, som den, eller en af de planter insektet lægger æg på, og hvor larverne vokser op.

Hvis værtsplanterne er truede, er de tilhørende insekter også.
Derfor vil vi mærke med den aktuelle Rødlistestatus for den enkelte art. 

Nedenfor er vist et klip fra Miljøstyrelsens side om rødlistning vi følger naturligvis denne mærkning.

 

Rødlistekategorierne

Legende med alle kategorier

De behandlede arter

Resultatet af en rødlistevurdering er, at en art henføres til en af de ni rødlistekategorier, som afspejler artens risiko for at uddø: