Frøblandinger

Frøblandinger med frø af planter der er hjemmehørende i vores bioregion og med overvægt af værtsplanter for insekter. græsblanding med vilde græsser fra vores bioregion.

preload spinner

Ønsker du at så en frøblanding, i stedet for at så frø af enkeltarter har vi også bud på det.
Vi vælger kun blandinger med en stor overvægt af værtsplanter. i vores frøblandinger er de en mindre andel af arter der ikke er værtsplanter, men dog stadig gode nektarplenter.
Fordelen ved frøblandingen er at du får relativt flere frø for pengene. og at du får en ret stor variation, med chance for at der er god etablering af netop de arter der passer til dine vækstforhold.

Vi angiver hvor stort et areal planterne dækker. Dette er mest for at have en sammenligning til andre frøblandinger på markedet. Vi vil dog altid anbefale at udså tyndere og i pletter. altså færre frø pr m2, og flere m2 pr pose. dette for at give mere plads til de skrøbelige sorter. Der er nemlig også indbyrdes konkurrence mellem de værtsplanter, vi gerne vil have flere af.