Pilestiklinger

Stiklinger af pil, til gavn for sommerfugle, vilde bier, humlebier og andre insekter.
Pil er blant de vækster, der er værtsplanter for flest insekter, herunder sommerfugle.
Pil er en vidt udbredt plantefamilie, med et hav af arter, sorter og krydsninger. Man siger at der herhjemme er 8 hjemmehørende arter. dertil komme en lang række andre, som er importeret til pileflet, energiafgrøder, havepynt mm. Derudover er pil meget tilbøjelig til at krydse. I pilefletteverdenen, er de mest brugte pil, således krydsninger der er fundet i naturen og opkalt efter deres fundsted. Et eksempel kan være "Vestbirk Søpil" når der findes en pil med de ønskede egenskaber formeres den ved stiklinger. Stiklingeformering sikrer at den nye busk, bliver identisk med den stiklingen stammer fra.
Pil er vel nok den nemmeste af alle planter at stikle. den skal bare i jorden i det tidligste forår, fra februar til først i april, holdes rimeligt fri for græs og sikres mod udtørring, så er der næsten fuld garanti. Jeg har stiklet pil fra en enkelt knop, til en stamme på 25 cm. i diameter og tre m. lang. Begge dele uden problemer.
Pilens evne til at danne rødder, skyldes en meget høj produktion af rodsætningshormon. Dette kan udnyttes til at hjælpe andre stiklinger i gang. Fremgangsmåden er følgende: Klip stiklinger af det du ønsker, f.eks. frugtbuske. Sæt stiklingene i vand til ca. 10 cm. op. Sæt derefter en pilestikling i vandet, for hver 5 andre  stiklinger. Pilen kommer først med rødder, når disse er en cm. lange, og inden de andre stiklinger sætter rod. Stikles de ønskede og pilen smides ud.
På vores mark har vi mange forskellige slags pil. hvorvidt de er rent hjemmehørende, kan jeg ikke garantere. Men jeg har valgt 4 ud som er typiske for arten de sælges under.
Under alle omstændigheder vil de gavne insekterne i haven.
Pil tåler at blive skåret helt ned, den tåler at blive bukket formet, boret i osv. den er derfor egnet til at forme til figurer og anden havekunst. Det kan give en nu dimension i haven - og insekterne tager det ikke fortrydeligt op.

preload spinner